Tỷ giá tệ: 3660 VNĐ

Tuyển Dụng

Nhân viên kinh doanh

09/10/2018 - Nguyễn Công Minh

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng trung quốc , vuanhaphang.v...

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

09/10/2018 - Nguyễn Công Minh

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng trung quốc , vuanhapha...

avatar
Xin chào
close nav
zalo